(1348) VA QUẸT TRÊN ĐƯỜNG

(1348) VA QUẸT TRÊN ĐƯỜNG
Va quẹt trên đường là chuyện thường,
Lại sinh rối rắm khó lòng lường!
Nếu không thông cảm, khéo nhường nhịn,
Chuyện bé xé to càng thảm thương!
Phương Minh (1/2016)

 


 

bình luận

bình luận