(1480) HẾT ĐAU VÀ SỢ

(1480) HẾT ĐAU VÀ SỢ
Nổi đau, nổi sợ của người dân,
Mong ước sao mau giảm bớt dần;
Dân hết đau và không thấy sợ,
Quan và dân  mới dể thân, gần!
Phương Minh (12/1977)

 

bình luận

bình luận