(1530) BẠC TIỀN VÀ NHÂN NGHĨA

(1530) BẠC TIỀN VÀ NHÂN NGHĨA
Trọng bạc tiền, xem nhẹ nghĩa nhân
,
Khiến cho lối xóm chán chê dần!
Phần đông thiên hạ nhờ nhân nghĩa,
Hưởng lắm nguồn vui, thêm độ thân!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận