(1529) TÌNH BAN ĐÁNG QUÝ

(1529) TÌNH BAN ĐÁNG QUÝ
Bạn bè mà biết sống vì nhau
,
Nổi nhớ, niềm tin nẩy nở mau!
Quý mến nhau như là ruột thịt,
Khi xa nhau sao khỏi buồn đau?!
Phương Minh (7/1979)

*2016 : 21/10 (482)

bình luận

bình luận