(1784) KHÔNG CÒN THÙ HẬN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Tình người trãi rộng khắp năm châu,
Thù hận chẳng còn chổ đứng đâu!
Cứ trọng đối đầu hơn đối thoại,
Khiến cho thế giới phủ tang sầu!
Phương Minh (10/2002)
1784 (1684, A73, B27)

bình luận

bình luận