(1776) HAM THẮNG NGƯỜI NGU

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Cãi lý với người chẳng biết gì,
Cũng là hành xử rất ngu si;
Biết người cải bậy, thôi, đừng cãi!
Ham thắng người ngu thiên hạ khi!
Phương Minh (5/1966)
1776(1676, A73, B27)

bình luận

bình luận