(1783A) HỰC CHÍ ANH HÀO

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Việt Nam vị thế cứ dần cao,
Nước tiến nhanh, dân vui biết bao!
Lịch sử bốn ngàn năm rực sáng,
Đuổi xâm lăng hực chí anh hào!
Phương Minh (11/2017)
1783A (1683A, A73, B27)
*2017 : 26/11

bình luận

bình luận