(1536) HIỂU LÒNG NGƯỜI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1536) HIỂU LÒNG NGƯỜI
Lòng dạ con người thăm thẳm sâu
,
Đo không được, hiểu đúng còn lâu!
Lòng mình, tự hiểu còn thấy khó,
Hiểu được lòng người chẳng dễ đâu!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận