(1462) ĐÀNH THUA THIỆT

(1462) ĐÀNH THUA THIỆT
Công nhân không có tay nghề cao,
Hội nhập đành thua thiệt chứ sao?!
Thợ nước ngoài lương cao gấp bội,
Thợ mình lương thấp, sống lao đao!
Phương Minh (5/2016)

 

 

bình luận

bình luận