(1363) SỢ BỊ BỎ RƠI

(1363) SỢ BỊ BỎ RƠI
Khi người già phải sống cô đơn,
Thật chẳng còn gì bất hạnh hơn!
Sợ bị bỏ rơi luôn ám ảnh,
Cháu con đừng để họ buồn, hờn!
Phương Minh (7/1973)

 

 

bình luận

bình luận