(0007) NHẮC KHÉO

(0007) NHẮC KHÉO
Ham hưởng, lười làm, trách số đen,
Cảnh nghèo chịu đựng lại không quen;
Ước mơ được đổi đời nhanh chóng,
Không khéo, coi chừng, xộ khám nghen!
(9/1974)

*2015 :  21/7 (213)

*2016 : 17/4 (327)