(0008) CÁI ĐÍCH CÔNG BẰNG

(0008) CÁI ĐÍCH CÔNG BẰNG
Biết đến bao giờ hết bất công,
Cho toàn nhân loại thỏa lòng mong?!
Giàu, nghèo – mạnh, yếu còn phân cách,
Cái đích công bằng vẫn ngóng trông!
(8/2008)

              

bình luận

bình luận