(0194) TRAO LUYỆN TÀI NĂNG

(0194) TRAO LUYỆN TÀI NĂNG
Tài năng đâu thể tự nhiên nên,
Cần phải luyện trao với chí bền!
Những kẻ cả đời lười học, luyện,
Con đường sự  nghiệp khó vươn lên!
(4/1974)

bình luận

bình luận