(1818) NHÌN LẠI QUÊ HƯƠNG

Cứ hận thù Cộng sản mãi sao?
Về quê thăm lại thử xem nào!
Nhìn thành, quê quá nhiều thay đổi
Ai cũng trào dâng nỗi tự hào!
1818 (1718, A73, B27)

bình luận

bình luận