(1817) ĐẠT ĐẾN HẠNH PHÚC

Bên thua cuộc thù hận hoài sao?
Hòa hợp, cùng nhau góp sức nào!
Nước mạnh, dân giàu trong độc lập,
Ước mơ hạnh phúc đạt càng mau!
1817 (1717, A73, B27)

bình luận

bình luận