(1789) ĐỜI LUÔN CẦN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Sống ít nhu cầu, giàu nghĩa nhân
Giúp tâm cống hiến lớn lên dần!
Cho nhiều hơn nhận lòng không nệ,
Người tốt như thế đời luôn cần!
Phương Minh (8/1987)
1789 (1689, A73, B27)

bình luận

bình luận