(1781) NÓI, HỨA XÃ GIAO

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Bạn bè vừa mới được quen nhau,
Phần lớn nói và hứa xã giao!
Nói, hứa xả giao tin vội vã,
Coi chừng vỡ mộng càng thêm đau!
Phương Minh (3/1966)
1781 (1681, A73, B27)

bình luận

bình luận