(1774) NGƯỜI TUYỆT VỜI

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Khen thưởng đúng và kịp thời,
Động viên người giỏi sống vì đời;
Đó là những việc thật cần thiết,
Làm được vậy là người tuyệt vời!
Phương Minh (5/1996)
1774(1674, A73, B27)

bình luận

bình luận