(1612) CÒN MÃI CÔNG LAO

Góp công tô điểm đời thêm tươi,
Giúp khắp nước luôn rộn tiếng cười;
Thành quả ấy thật là đáng  quý,
Công quan còn mãi đến muôn đời!
Phương Minh (12/1995)
1695(1612, A56, B27)

bình luận

bình luận