(1611) TÌNH VIỆT NAM – CUBA

Việt Nam luôn nhớ đến Cuba,
Nước bạn xứ xa, tình mặn mà;
Xa cách nhau nữa vỏng trái đất,
Mà như đang sống cùng chung nhà!
Phương Minh (12/1995)
1694(1611, A56, B27)

bình luận

bình luận