(1424) ĐẠT ĐẾN TÂM KHÔNG

(1424) ĐẠT ĐẾN TÂM KHÔNG
Thường nhân đâu dể đạt tâm không,
Đó chỉ là mơ ước viển vông!
Nếu lạm bàn cho vui, tạm được.
Cả đời theo cũng chẳng thành công!
Phương Minh (9/1999)

 

 

bình luận

bình luận