(1469) BỌN HẠI DÂN

(1469) BỌN HẠI DÂN
Bọn hại dân luôn đông lắm thay:
Quan liêu, tham nhũng cùng chung tay;
Hành dân, nhũng nhiễu góp thêm sức,
Trị nhẹ tay, dân chán quan ngay!
Phương Minh (5/2016)

 

 

bình luận

bình luận