(1458) CHÀO MỪNG QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

(1458) CHÀO MỪNG QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Mừng kỷ niệm ngày một tháng năm,
Chúc cho chủ, thợ đủ tài, tâm;
Làm nhiều sản phẩm chất lượng chuẩn,
Đưa Việt Nam nhanh chóng đạt tầm!
Phương Minh (1/5/2016)

*2016 : 1/5 (353)

 

bình luận

bình luận