(1451) GIÚP DÂN GIẢM HỌẠ

(1451) GIÚP DÂN GIẢM HỌẠ
Do thiếu hiểu mà làm trái, sai,…
Thời nào cũng có, tin không ai?
Khi quan trên thương dân, rà lại…
Dân thấy vui vì giảm họa tai!
Phương Minh (24/4/2016)

*2016 : 24/4 (335)

 

 

bình luận

bình luận