(1425) GƯƠNG HAY

(1425) GƯƠNG HAY
Làm lợi dân suốt cả một đời,
Tạo ra nhân cách sáng ngời ngời!
Những người vượt khó sống như thế.
Đời họ thành gương hay tuyệt vời!
Phương Minh (9/1999)

 

 

bình luận

bình luận