(1374) MÃI THẦM MONG

(1374) MÃI THẦM MONG
Nhiều người kiên nhẫn lướt gai chông,
Gian khổ dù bao chẳng nãn lòng;
Họ đạt thành công vô cùng lớn,
Khiến bao người nhìn họ, thầm mong…!
Phương Minh (4/1973)

 

 

bình luận

bình luận