(1370) CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG

(1370) CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Còn gì lạ hơn chuyện yêu đương,
Mới liếc nhìn nhau đã nhớ thương!
Nhiều cuộc tình lùi vào dĩ vãng,
Niềm vui, nỗi nhớ vẫn còn vương!
Phương Minh (11/1978)

*2016 :

 

 

 

 

bình luận

bình luận