(1369) TÌM SÁNG KIẾN

(1369) TÌM SÁNG KIẾN
Sáng kiến có… nhờ nghỉ rộng, sâu,
Không kiên trì kiếm, có còn lâu!
Việc tìm sáng kiến mà cho dẻ,
Là ảo tưởng, không thực tế đâu!
Phương Minh (11/1978)

*2016 :

 

bình luận

bình luận