(1366) NHÌN MẮT NGƯỜI YÊU

(1366) NHÌN MẮT NGƯỜI YÊU
Nhìn mắt người yêu ngấn lệ sầu,
Có ai bình thản nhìn hoài đâu?!
Khi lòng xúc động đạt đỉnh điểm,
Mới thấy tình yêu rất nhiệm mầu!
Phương Minh (7/1973)

*2016 : 30/5 (399)

 

bình luận

bình luận