(1365) DỨT HẲN ĐƯỜNG TƠ

(1365) DỨT HẲN ĐƯỜNG TƠ
Dứt hẳn đường tơ khó lắm nghen,
Nhiều đường ràng buộc đã thành quen!
Thoát ra tưởng dể mà đâu dể,
Khi cuộc tình còn lắm rối ren!
Phương Minh (7/1973)

*2016 :

 

bình luận

bình luận