(1343) CẢI TIẾN

(1343) CẢI TIẾN 
Cải tiến xong tạo thêm thuận lợi,
Thỏa lòng dân ước mong, chờ đợi;
Nhờ nhìn thấy cải tiến thành công,
Dân góp sức hồ hởi, phấn khởi!
Phương Minh (10/1992)

 

 

bình luận

bình luận