(0374) GIÀNH CHỦ QUYỀN

(0374) GIÀNH CHỦ QUYỀN
Cuộc sống luôn cần có đấu tranh,
Sống không tranh đấu mộng đâu thành!
Chủ quyền dân tộc không còn nữa,
Dân Việt Nam ta phải quyết giành!
(9/1963)

2/5 (149)

bình luận

bình luận