*(1325 – A38) THÊM BẠN HIỀN

*(1325 – A38) THÊM BẠN HIỀN
Bạn hiền khó kiếm cũng cam đành,
Tìm cả đời đâu đạt mộng lành!
Giành lợi khiến tình mau sút giảm!
Tranh danh làm nghĩa mất đi nhanh!
Mình thua tài bạn nên tìm, học,
Bạn vượt chí mình chớ ghét, ganh!
Quí bạn, bạn thường yêu quí lại,
Ước mơ thêm bạn càng mau thành!
Phương Minh (29/11/2015)

Cương Lê (2/7/2022)

Họa vui :
MÃI LÀ TRI KỶ
(họa phóng vận)
Tri kỷ vui buồn cũng sẻ nhanh
Bên nhau đắng ngọt giữ an lành
Nỗi niềm gánh đỡ đều chia sớt
Thắng lợi san cùng chẳng phải ganh
Học hỏi vươn tầm ta gắng luyện
Rèn thông tư tưởng bạn đâu giành
Yêu thương quý trọng nên tròn nghĩa
Chữ tín duyên mình mãi xứng danh.
Thơ hay họa góp vui, chúc tháng 7 may mắn tốt lành.

*2017 : 6/11

 

 

 

 

bình luận

bình luận