*(1325 – A30) THOÁT ĐỜI NÔ LỆ

*(1325 – A30) THOÁT ĐỜI NÔ LỆ
Nghỉ kỷ càng ngao ngán cảnh đời,
Người làm tất bật, kẻ rong chơi!
Giàu sang dư của xài phung phí,
Nghèo khổ thiếu ăn đói tả tơi!
Áp bức, bất công chưa xóa sạch,
Tự do, độc lập kiếm tàn hơi!
Ước mong mau thoát đời nô lệ,
Dân nước mình được sống thảnh thơi!
Phương Minh (5/1965)

*2015 : 20/12 (292)

 *2016 : 1/5 (348)

 

 

bình luận

bình luận