(0050) NGUỒN VUI NHÂN THẾ

(0050) NGUỒN VUI NHÂN THẾ
Nguồn vui có được bởi yêu đương,
Cần thiết nào ai có thể lường?!
Thiếu nó giảm ngay nguồn hạnh phúc,
Nhiều thì, không khéo, vướng đau thương!
Phương Minh (11/1964)

*2015 : 7/7 (198)

*2016:  14/12(516)

*2017:  17/10

 

bình luận

bình luận