(0674) KHẨN CẦU PHẬT THÁNH

(0674) KHẨN CẦU PHẬT THÁNH
Khẩn cầu Phật, thánh mà lười làm,
Phật, thánh nào phù hộ?! Đừng ham!
Biết sống vị tha, lao động giỏi,
Lở nghèo Phật, thánh bỏ sao cam?!
Phương Minh (8/1965)

bình luận

bình luận