(0597) LÀM CÀN

(0597) LÀM CÀN
Xem thường qui luật cứ làm càn,
Lấy cát, xây kè,…đập chắn ngang.
Dòng chảy đổi thay càng nguy hiểm,
Rồi đây thiệt hại khó lòng can!
Phương Minh (12/1999)

bình luận

bình luận