(1847) THEO TRON MỘT ĐỜI THƠ

( Họạ lại bài thơ BỎ THƠ
của Quang Sáng ngày 13/8/2022)
Làm gì đến nỗi phải từ thơ?
Mặc kệ ai kia có ngóng chờ!
Đã thích mà buông lòng thêm rối?
Từng mê đành bỏ óc còn mơ!
Nghỉ sâu quá thích nên lưu luyến,
Suy kỷ còn ham mới thẩn thờ;
Giả biệt nàng thơ đâu phải dể?
Cam đành theo trọn một đời thơ!
Phuơmg Minh(13/8/2022)

————————————

BỎ THƠ (Vỹ Ơ)
Nghe lời bạn hữu quyết từ thơ
Việc ấy lâu nay vợ ngóng chờ
Khối bận nàng khuyên…còn nức nở
Bao ngày bạn nhủ…vẫn màng mơ
Suy đi bởi thích nên lầm lỡ
Nghĩ lại vì mê mới thẫn thờ
Có được gì đâu nhà sắp vỡ
Thôi đành giã biệt những vần thơ.
Thôi đành giã biệt những vần thơ
Quyết định lên non cạnh miếu thờ
Đợi vãi sang đền vui viết sớ
Mong người đến lễ thoả niềm mơ
Bao ngày bỏ bẵng không nhung nhớ
Mấy tháng quên đi đã nhạt mờ
Tới tối quây quần âu yếm vợ
Bây giờ mãn nguyện…chả cần thơ./
Quang Sáng(13/8/2022)

bình luận

bình luận