(1843) MỘT ĐỜI THƠ

(1843) MỘT ĐỜI THƠ
( Họạ lại bài thơ THI SỸ
của Tùng Lâm ngày 2/8/2022)
Một đời gian khổ suốt hành trình,
Đường đấu tranh không nệ tử sinh;
Nhìn giặc ác, đâu quên khổ hận?
Thấy dân đau, vẫn nhớ tường minh!
Ngôn từ mộc mạc ngời tri thức,
Thi tứ bình dân rực nghĩa tình;
Vì lợi chung, cùng nhau góp sức,
Mong sao đất nước mãi phồn vinh!
Phương Minh(2/8/2022)
——————————————-

Tùng Lâm

THI SỸ
Tiếng thơ sâu lắng một hành trình
Chắt lọc vuông tròn cuộc tử sinh
Cảm xúc thăng hoa, hình ảo diệu
Nghĩ suy thận trọng, ý tường minh
Văn chương mỹ lệ, ngời tri thức
Ngôn ngữ thuần phong, đẹp nghĩa tình
Góp sức bảo tồn văn hóa Việt
Dựng xây đất nước, mãi quang vinh.
Tùng Lâm(2/8/2022)

bình luận

bình luận