(1842) MONG ĐƯỢC CẢM THÔNG

(1842) MONG ĐƯỢC CẢM THÔNG
Theo đường ”Nghệ thuật vị nhân sinh”,
Đồng cảm việc đời thật chí tình
Còn lắm bài thơ chưa đúng luật,
Mong sao người đọc cảm thông mình!
Phương Minh (10/1967)

(Mới tìm lại được)


Tùng Lâm

THI SỸ
Tiếng thơ sâu lắng một hành trình
Chắt lọc vuông tròn cuộc tử sinh
Cảm xúc thăng hoa, hình ảo diệu
Nghĩ suy thận trọng, ý tường minh
Văn chương mỹ lệ, ngời tri thức
Ngôn ngữ thuần phong, đẹp nghĩa tình
Góp sức bảo tồn văn hóa Việt
Dựng xây đất nước, mãi quang vinh.
——
Tùng Lâm 2/8 /2022
—————————————-
TỰ THÁN
( Họạ lại bài thơ không tựa
của Tùng Lâm ngày 2/8/2022)
Một đời gian khổ suốt hành trình,
Đường đấu tranh không nệ tử sinh;
Nhìn giặc ác, lòng đâu bình thãn?
Thấy dân đau, ý vẫn tường minh!
Ngôn từ mộc mạc ngời tri thức,
Thi tứ bình dân rực nghĩa tình;
Vì lợi chung, cùng nhau góp sưc,
Mong sao đất nước mãi phồn vinh!
PHƯƠNG MINH(2/8/2022)

bình luận

bình luận