(1797) AI CŨNG HAM

Háo sắc đâu phân biệt nữ, nam,
Ngắm nhìn người đẹp, sao không ham?
Người đầy sức sống càng ham bạo,
Ngược lại thì ham rất khó kham!
Phương Minh  (9/1974).
1797 (1697, A73, B27)

 

 

bình luận

bình luận