(1793) BỎ THÓI QUEN XẤU

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
(1793) BỎ THÓI QUEN XẤU
Đốt vàng mã nên bỏ đi ngay!
Lừa dối ông bà tội lớn thay!
Vật đốt thành tro mà xài được?
Thói quen xấu, bỏ sớm càng hay!
Phương Minh (2/1993)
1793 (1693, A73, B27)

bình luận

bình luận