(1631) ƯỚC MONG HÒA BÌNH

(1632) ƯỚC MONG HÒA BÌNH
Mong cho thế giới được hòa bình,
Từng bước dần xa cảnh chiến chinh!
Những kẻ ác, tham tan mộng ước,
Toàn nhân loại chung sống thân tình!
Phương Minh(10/1977)
1716(1632, A57, B27)

bình luận

bình luận