(1628) CHỬI, CHÊ NGƯỜI

(1628) CHỬI, CHÊ NGƯỜI
Nhìn đời bằng cặp mắt bi quan,
Không chửi chê, cũng cứ trách than!
Vô tư nhận xét càng rõ thấu:
Người hơn mình đang sống tràn lan!
Phương Minh(10/1977)
1712(1628, A57, B27)

bình luận

bình luận