(1493) PHẢI TRÁNH XA

(1493) PHẢI TRÁNH XA
Muốn không sống khổ, nghèo te tua,
Phải tránh xa trò chơi thắng, thua!
Bạc bài, cá độ, “game” bắn cá,…
Dính vào rồi mới thấy cay chua!
Phương Minh (1/8/2016)

(468)

bình luận

bình luận