(1491) TẠO VÀ DÙNG VỐN SỐNG

(1491) TẠO VÀ DÙNG VỐN SỐNG
Đọc sách, giao lưu, trải nghiệm đời,…
Giúp cho vốn sống tạo thêm lời!
Vốn, lời nhờ đó nhiều thêm mãi,
Khéo dùng…càng lợi lớn, ai ơi!
Phương Minh (5/1973)

 

bình luận

bình luận