(1476) NGẮM GIAI NHÂN

(1476) NGẮM GIAI NHÂN
Cơ thể giai nhân hấp dẫn thay,
Được chiêm ngưỡng càng ngất ngây say!
Đường cong, sắc diện,…luôn quyến rủ,
Sở hữu được nguồn vui đến ngay!
Phương Minh (7/1965)

 

 

bình luận

bình luận