(1539) VĂN HOÁ ĐỌC

(1539) VĂN HÓA ĐỌC
Văn hóa đọc đang bị lãng quên,
Khiến cho xã hội thiệt nhiều lên!
Đọc nhiều, óc sáng, lòng thêm mỡ,
Càng dê thành danh, rạng tuổi tên!
Phương Minh (9/1984)

*2016 : 30/10 (487)

 

bình luận

bình luận