(1448) THẾ GIỚI NỘI TÂM

(1448) THẾ GIỚI NỘI TÂM
Thế giới nội tâm phức tạp thay!
Tự mình hiểu được đã là hay!
Hiểu người là việc vô cùng khó,
Cố gắng cỡ nào cũng bó tay!
Phương Minh (2/1966)

 

 

bình luận

bình luận