(1342) NGƯỜI HOÀN HẢO

(1342) NGƯỜI HOÀN HẢO
Mẫu người hoàn hảo kiếm đâu ra?
Càng quyết tìm càng thấy mãi xa!
Chợt tỉnh, biết mình theo ảo mộng,
Đành quay về thực té thôi mà!
Phương Minh (5/1966)

 

 

bình luận

bình luận